IP Видео камери

IP 2Mpx Dome камера Дахуа

IP Видео камери те в една част от параметрите си, са HDCVI камери а в друга част от параметрите си са мрежови устройства. Естественно тази особенност има предимства и недостатъци. Когато се сравняват видео параметрите на камерите те са абсолютно еднакви. В това число са вида на сензора, резолюцията на камерата, външния вид е абсолютно еднакъв при много модели. IR просветката, обектива качеството на картината.

IP Видео камери Дахуа

Параметрите които отличават IP Видео камери те при Аналоговите системи се изпълняват от записващите видео рекордери. Например Връзката със устройството през интернет преди се извършваше с видео рекордера. Сега при IP камерите през интернет може да имаме връзка директно с камерата. Всички интелигентни функции като лицево разпознаване, пресичане на линия, оставен предмет или изчезнал предмет, броене на хора, разпознаване на автомобилни номера се обезпечаваха от записващото устройство докато сега софтуера воже да е директно инсталиран в камерата. Естественно и записването и съхранението на запис може да се извършва на SD карта монтирана в камерата.

IP-Мрежа-LAN

IP камерите са мрежови устройства и по тази причина те се свързват към компютърна мрежа чрез LAN кабел. Системите за Видеонаблюдение имат подобна структура като аналоговите системи.

При IP системите всички камери се свързват към записващо устройство директно при малките системи и индиректно чрез LAN мрежа при големите системи. Има решения и за съхраняване на запис в камерата на SD карта, като при този вариант е налична опасността от загуба на наличния запис при достигане до камерата.

Други решения позволяват съхраняването на запис в облачно пространство. При този вариант сигурността на записа е най висока т.к. на практика е много трудно да се манипулират наличните данни.

При много големи системи се използват дискови масиви за съхранение на записите от камерите. Тези масиви се инсталират в сървърни помещения като не се използват специализирани записващи устройства а само специализиран софтуер. Такива системи включват в себе си по няколко хиляди камери. Такива системи имат метрополитените в големите европейски столици.