Пожароизвестителни бутони

Пожароизвестителни бутони

са задължетилни елементи в Пожароизвестителните системи. Те са описани в Наредба БДС EN 54-14 за Пожароизвестителни системи. Също се изискват и чрез наредба Iз-1971 Пожаротехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Има обекти при които е възможно да се инсталира система само с ръчни Пожароизвестителни бутони но не е възможно да се инсталира система без такива.

Съгласно наредба БДС EN 54-14, всички пожароизвестителни бутони трябва да се инсталира на височина от 1,5м. от пода на помещението, като разстоянието от кое да е място в сградата до най близкия бутон не трябва да превишава 30м. Бутоните за пожароизвестяване трябва да се обозначават с точно определени знаци съгласно наредба РД-07/8 от 20.12.2008г. Това са така наречените знаци за пожарна безопасност.

 

Знак за бутон
Знак за бутон съгласно Наредба РД-07/8

Външен вид на Пожароизвестителни бутони

Съгласно наредба БДС ЕN 54-11 външния вид принципа на активиране на ръчните бутони са строго определени. Начина на активиране на бутоните. Клас А с директна активация и клас В с недиректна активация. Първият вид се активират сам със счупване на стъклото на бутона или с деформация на прозрачния елемент. Вторият тип изискват при активирането да се счупи стъклото след което трябва да се натисне бутона под него. Тези бутони винаги са с чупливо стъкло. Всички пожароизвестителни бутони трябва да са червени. Бутони със същата конструкция но с друг цвят се използват за други цели.

Според стандарта бутона трябва да е със стъкло но може да е и с елемент който има външния вид на стъкло но да е еластичен така че бутона да се възстановява в нормално състояние без подмяна на елемента. Друга важна подробност е че трябва да има черен знак със стрелки в мястото където се прилага сила при активиране с бял фон.

Съгласно наредбата всички бутони трябва да се профилактират веднъж годишно от квалифициран персонал.

Пожароизвестителни бутони

 

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *