Димооптични детектори

Димооптични детектори

са най популярните детектори от системите за пожароизвестяване. Тези детектори на практика са нарицателно за система за откриване на пожар. Всеки производител предлага на първо място Димооптични детектори за влагане в системи и след това всичко останало за същите системи. Няма пожароизвестителна система без димооптичен детектор в нея. За по добра работа на системите тези детектори имат варианти на комбинации със друг тип детектори.

Най честия предлаган вариант от произведителите са комбинираните димооптични и температурни детектори. В тези детектори има добавен термочувствителен елемент който дава ясна информация на системата за температурата на околната среда. Един от детекторите които може да се намерина пазара е модел FD8060 на фирма Унипос. Това е димооптимен детектор с термодифепенциален детектор. Към функционалността му са добавени и други възможности като компенсация на замърсяването му и сигнализация при нужда от почистване. Всички детектори трябва да отговарят и трябва да съответстват на нормативната база.

Димооптични детектори и температурни

Видове комуникация

Всички Димооптични детектори работят комуникирайки с контролния панел към който са свързани. Най общо те се разделят на две големи групи. Първата група са по старото поколение детектори които работят на колективен принцип. Това означава че детекторите не се разпознамат от системата по отделно а всеки детектор е част от група. Тази група в същност се определя от линията към която детекторите са свързани. При този тип системи линията, зоната и групата от детектори са едно и също понятие.

По новите системи комуникират със всеки детектор по отделно като всеки детектор има уникална идентификация в системата. Така контролния панел работи със всеки еемевнт свързан към него индивидуално. Тези детектори се обединяват във зони софтуерно като линиите към които са свързани нямат никакво значение.

Димооптични детектори адресируеми

Линията към която се свързват тези детектори се изпълнява във формата на кръг. Така на практика линията има начало поставено във контролния панел и край който също е в контролния панел. При тази схема на опроводяване се гарантира запазване на комуникацията със всички елементи при повреда в кабелната линия.