Самостоятелни системи за Контрол на достъп

Най скромния представител на самостоятелни системи за контрол на достъп са т.н. stand alone системи. Те са изключително популярни в ниско рискови приложения където се предпочитат поради достъпната им цена. Една такава система се състои от комбиниран контролер със вграден софтуер, захранващ блок и заключващо устройство. Такива системи работят с няколко варианта на управление.

Четец за контрол на достъп

Най разпространените системи са тези с безконтактни карти или чипове работещи на различни честоти. Честотите са или 125kHz или 13,5Mhz. Друг вариант са системите с кодова клавиатура. При тях е необходимо да се въвежда ПИН код за да се отваря вратата. Друг вариант са системите работещи със сигнал от безжично радио дистанционно като зентралните заключващи системи на автомобилите. ВЪпреки че при автомобилите са единственния вариант от при сградните системи този вариант не е популярен.

По скъпите системи имот възможност за разпознаване на пръстови отпечатъци или разпознаване на лица. Разпознаването на отпечатъци или лица е сравнително по ново решение което се разпространява изключително успешно в последните години.

Самостоятелни системи за Контрол на достъп

най често се срещат в общите части на жилищни входове в големите градове. В малки офис площи където се споделят общи пространства от няколко наемателя.

ИЗключително популярни в днешни дни са терминалите за лицево разпознаване с функция за следене на поставена лицева маска и измерване на температура.

Такива терминали не бяха познати преди избухването на COVID-19 по цемият свят. Тези панели имат възможност да боравят със събственна база дании която е предварително въведена в тях. В тази база данни се съхраняват предварително въведени лица с които системата да сравнява лицата които се представят пред нея. Във софтуера й се въвежда кои лица да бъдат пропускани. НА практика така се осигурява контрол на достъп и се пропускат само лицата които в по бюджетните варианти биха имали карта или чип.

Системата за лицево разпознаване следи и температурата на хората които се представят пред нея.