Пожароизвестителни бутони

Пожароизвестителни бутони са задължетилни елементи в Пожароизвестителните системи. Те са описани в Наредба БДС EN 54-14 за Пожароизвестителни системи. Също се изискват и чрез наредба Iз-1971 Пожаротехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Има обекти при които е възможно да се инсталира система само с ръчни Пожароизвестителни бутони но не е възможно […]

Температурни детектори

Температурни детектори са тези детектори които следят температурата на околната среда. Техният раздел в пожароизвестителните системи е много интересен т.к. температурните детектори имат изключително голямо разнообразие. Най популярните представители са точковите детектори. На практика първите температурни детектори са  първите детектори за пожароизвестяване използващи електричество. Тяхната конструкция е осигурявала затворена електрическа верига благодарение на температурно чувствителен […]

Димооптични детектори

Димооптични детектори са най популярните детектори от системите за пожароизвестяване. Тези детектори на практика са нарицателно за система за откриване на пожар. Всеки производител предлага на първо място Димооптични детектори за влагане в системи и след това всичко останало за същите системи. Няма пожароизвестителна система без димооптичен детектор в нея. За по добра работа на […]