AHD Видео камери

Видео камерите са основен компонент от системите за Видеонаблюдение. AHD Видео камери се инсталират във всички съвременни системи. Техен предшественник бяха аналоговите видеокамери които над 20г. бяха единствен вариан за системите за видеонаблюдение. AHD видео камерите са изключително удобни за модернизиране на съществуващи системи за видеонаблюдение. Това ги прави изключително популярни в днешно време. На […]